Šakių sporto klubas „Audra“ įgyvendina projektą bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių Šakių miesto gyventojų socialinę integraciją. Projekto tikslo bus siekiama organizuojant sportinio užimtumo veiklas senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, daugiavaikių šeimų vaikams, socialinės rizikos vaikams ir jaunimui. Bus vykdomos sportinio užimtumo veiklos, sportinės stovyklos bei sporto renginiai. Projekto naudą gaus 185 tikslinės grupės asmenys. Į projekto veiklas bus įtraukti 7 savanoriai.

Projekto išskirtinumas pasireiškia nuolatiniu ir reguliariu paslaugų tikslinei grupei teikimu per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, nes sportinių užsiėmimų vykdymas bus organizuojamas reguliariai, du kartus per savaitę.

Close Menu