Išrinktas naujas vadovas Šakių rajono sporto klubų sąjungoje

Išrinktas naujas vadovas Šakių rajono sporto klubų sąjungoje

Kovo 15 d. Šakių rajono sporto klubų sąjungos nariai rinkosi į visuotinį rinkiminį susirinkimą. Susirinko aktyviausi Šakių rajono sporto klubų atstovai, kurie buvo susimokėję nario mokestį ir turėjo teisę balsuoti bei išreiškę norą dalyvauti tolimesnėje sąjungos veikloje.
 
Susirinkimo metu į sąjungos prezidento pareigas buvo pasiūlyta Kęstučio Smirnovo kandidatūra, kuriai buvo vienbalsiai pritarta. Sąjungos viceprezidente išrinkta Šakių sporto klubo „Audra“ vadovė Gintarė Bubnytė -Smirnovienė. Sąjungos tarybos nariais išrinkti: Šakių sporto klubo „Ošimas“ vadovas Vytautas Smirnovas, Šakių automobilių sporto klubo vadovas Tadas Viliūšis, VšĮ “ Motorsport lt“ vadovas Valdas Stankūnas, Sporto ir laisvalaikio klubo „Vėjas“ vadovas Valdas Staugaitis ir Šakių KiSK vadovė Inga Bankauskienė.
 
Naujai išrinktas vadovas Kęstutis Smirnovas ir jo vadovaujama Šakių rajono sporto klubų sąjungą ir toliau sieks vienyti Šakių rajone veikiančius sporto klubus, gins ir atstovaus sporto klubų interesus. Taip pat sieks, kad Šakių sporto klubai turėtų tinkamas galimybes vykdyti savo veiklą, padidintas sportui finansavimas. Atsirastų naujos finansavimo programos tokios kaip kad:
1. Fizinio aktyvumo veiklų skatinimo finansavimo programa, kuri turėtų finansuoti projektus numatančius vykdyti fizinę aktyvumo veiklą ir organizuoti fizinio aktyvumo renginius;
2. Aukšto sportinio meistriškumo programa, kuri turėtų finansuoti projektus numatančius organizuoti sporto varžybas, kompensuoti patirtas išlaidas dalyvaujant įvairiuose čempionatuose;
3. Sportininkų skatinimo programa, kuri turėtų finansuoti perspektyvius rajono sportininkus skiriant jiems pinigines premijas ir stipendijas už pasiektus aukštus sportinius rezultatus.
Sąjunga taip pat sieks, kad būtų sutvarkytas Šakių „Varpo“ mokyklos stadionas taip, kad atitiktų futbolo ir lengvosios atletikos nacionalinėms varžyboms organizavimo sąlygas; sutvarkyti esami dviračių takai ir būtų įrengiami nauji. Taip pat sąjunga prašys iš atsakingų asmenų, kad pateiktų Šakių rajono sporto planus, kas bus daroma sporto srityje ateityje, kokia kryptimi judame, kokios perspektyvos, kur panaudojami sportui skirtas finansavimas ir t.t. Tam organizuosime viešą sporto konferenciją, kurioje sporto organizacijos galės pateikti informaciją apie savo vykdomą veiklą ir pasiektus laimėjimus, bei atsiskaityti už gautą finansavimą.
Šakių rajono sporto klubų sąjunga taip pat tikisi glaudaus ir geranoriško bendradarbiavimo su Šakių rajono savivaldybės atsakingais atstovai už sportą.

 

Close Menu